váhy, vážicí systémy, digitální váhy, kuchyňské váhy, prodej a servis vah, váhy průmyslové, váhy laboratorní, registrační pokladny, POS systémy
Váhy pokladny systémy Tisk
Sitemap Kontakt
ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy
Dotaz:

Email/telefon:
podrobná poptávka
nákupní košík Nákupní košík:

Cena: 0.00 Kč
Položek: 0
Jméno:
Heslo:  
Zapomenuté heslo? Registrace
» Nacházíte se: Kalibrace

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř č.2324 akreditovaná od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (dále AKL).

Předmět akreditace:
HMOTNOST - kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností
TEPLOTA - kalibrace teploměrů, měření teploty v zařízeních s regulací teploty jedno nebo vícebodově
VLHKOST – kalibrace vlhkoměrů
OBJEM – kalibrace pipet

Akreditační značky ZEMAN Váhy s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Vranovská 699/33
614 00 Brno

Kontakt na laboratoř:
Vedoucí laboratoře: Jan Ryska
Zástupce vedoucího laboratoře: Libor Babák
telefon: 545 423 676, fax: 545 423 699
e-mail: kl@zeman-vahy.cz

Vaše sdělení ke spokojenosti/nespokojenosti, případné náměty na zlepšení poskytovaných služeb, připomínky a stížnosti zasílejte na martin.pribyl@zeman-vahy.cz

Pro jednoznačnost užívání odkazu na akreditaci ve formě textového odkazu nebo přidělené akreditační značky nebo kombinované akreditační značky jsme stanovili tato závazná pravidla pro zákazníky:
  • bez písemného souhlasu laboratoře nelze kalibrační list zákazníkem používat a reprodukovat jinak než celý,
  • výsledné hodnoty uvedené v příloze kalibračního listu platí pouze pro uvedené měřidlo,
  • materiály zákazníka kalibrační laboratoře mohou obsahovat odkaz na akreditaci kalibrační laboratoře k provedeným kalibracím pouze se souhlasem kalibrační laboratoře obvykle jako odkaz na akreditaci laboratoře v textové formě nebo s použitím akreditační značky, vždy ve spojení s právním názvem laboratoře ZEMAN Váhy s.r.o.,
  • zákazníkem nesmí být použita kombinovaná značka ILAC přidělená kalibrační laboratoři.

AKL má dvě pracoviště:

1. Pracoviště Brno se sídlem Vranovská 699/33, 614 00 Brno
Pracovníci pracoviště Brno provádí kalibrace váhy v sídle firmy ZEMAN Váhy s.r.o. (nově prodávaná váha, opravená váha, váha dodaná zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání váhy (podle možností a požadavků zákazníka).
Předmětem kalibrace jsou:
  • elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji v rozsahu do 4 500 kg
  • mechanické váhy s neautomatickou činností – sklonné můstkové váhy s kontinuální indikací na stupnici, kombinované sklonné váhy s poloautomatickým vyvažováním, s kontinuální indikací na stupnici, běhounové váhy s neautomatickou indikací, bez stupnice, se stálou rovnovážnou polohou v rozsahu do 4 500 kg
Kontakty:
Objednávky: Jan Ryska, Libor Babák
telefon: 545 423 676, fax: 545 423 699
e-mail: jan.ryska@zeman-vahy.cz, libor.babak@zeman-vahy.cz

V oblasti Jihlava a širší okolí působí pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Pavel Rousek
telefon: 777 782 431
e-mail: pavel.rousek@zeman-vahy.cz

V oblasti Hradec Králové a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Martin Šebek
telefon: 604 208 423, tel./fax: 495 421 172
e-mail: vahysebek@seznam.cz

V oblasti Holešov a v širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: David Šiška
telefon: 775 185 655
e-mail: siska@kalist.cz

V oblasti Jablonec nad Nisou, Liberec  a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: František Markalous
telefon: 605 726 730
e-mail: frantisek1@volny.cz

V oblasti Praha a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených elektronických vah.
Objednávky: Jan Růžička
telefon: 608 964 740
e-mail: ruzicka.vahy@seznam.cz

2. Pracoviště KALIST, Holešov se sídlem Količín 123, 769 01 Holešov

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace teploměrů (nově prodávaný teploměr, teploměr dodaný zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání teploměru.
Předmětem kalibrace jsou Skleněné teploměry, elektronické teploměry, přímoukazující teploměry, teploměry jako součást teplotních a klimatických komor a zařízení pro speciální použití (horkovzdušné a parní sterilizátory, sušárny, pece, termostaty, mrazící a chladící zařízení, chlazené odstředivky, homogenizační kotle) v rozsahu - 80°C do 1 100°C.
Dále pracovníci provádí měření teplotní komory a klimatické komory (jen teplotní část do objemu 2 000 dm3) do 200°C - metoda typu C podle DKD-R 5-7. Měření se provádí v zařízení jednobodově nebo vícebodově v prostoru a s časovou závislostí. Uvedené měření je podmíněno kalibrací měřidla, které je součástí předmětného zařízení.

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace vlhkoměrů (nově prodávaný vlhkoměr, vlhkoměr dodaný zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání vlhkoměru.
Předmětem kalibrace jsou měřidla relativní vlhkosti - absorpčně deformační (mechanické), elektrické (kapacitní), zapisovače relativní vlhkosti, soustavy pro monitorování teploty a relativní vlhkosti v rozsahu od 20 % R.V. do 90 % R.V.

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace pipet (nově prodávaná pipeta, pipeta dodaná zákazníkem).
Předmětem kalibrace jsou měřidla objemu – pístové pipety (fixní, nastavitelné a více kanálové) v rozsahu od 0,5 ul do 10 000 ul.

Objednávky: David Šiška
telefon: 775 185 655
e-mail: siska@kalist.cz

Osvědčení o akreditaci - včetně přílohy s rozsahem kalibrace