váhy, vážicí systémy, digitální váhy, kuchyňské váhy, prodej a servis vah, váhy průmyslové, váhy laboratorní, registrační pokladny, POS systémy
Váhy pokladny systémy Tisk
Sitemap Kontakt
ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy ZEMAN Váhy
Dotaz:

Email/telefon:
podrobná poptávka
nákupní košík Nákupní košík:

Cena: 0.00 Kč
Položek: 0
Jméno:
Heslo:  
Zapomenuté heslo? Registrace
» Nacházíte se: Kalibrace

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř č.2324 akreditovaná od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (dále AKL).

Předmět akreditace:
HMOTNOST - kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností
HMOTNOST - kalibrace závaží
TEPLOTA - kalibrace teploměrů, měření teploty v zařízeních s regulací teploty jedno nebo vícebodově
VLHKOST – kalibrace vlhkoměrů
OBJEM – kalibrace pipet

Akreditační značky ZEMAN Váhy s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Vranovská 699/33
614 00 Brno

Kontakt na laboratoř:
Vedoucí laboratoře: Jan Ryska
Zástupce vedoucího laboratoře: Libor Babák
telefon: 545 423 676, fax: 545 423 699
e-mail: kl@zeman-vahy.cz

Vaše sdělení ke spokojenosti/nespokojenosti, případné náměty na zlepšení poskytovaných služeb, připomínky a stížnosti zasílejte na martin.pribyl@zeman-vahy.cz

Pro jednoznačnost užívání odkazu na akreditaci ve formě textového odkazu nebo přidělené akreditační značky nebo kombinované akreditační značky jsme stanovili tato závazná pravidla pro zákazníky:
  • bez písemného souhlasu laboratoře nelze kalibrační list zákazníkem používat a reprodukovat jinak než celý,
  • výsledné hodnoty uvedené v příloze kalibračního listu platí pouze pro uvedené měřidlo,
  • materiály zákazníka kalibrační laboratoře mohou obsahovat odkaz na akreditaci kalibrační laboratoře k provedeným kalibracím pouze se souhlasem kalibrační laboratoře obvykle jako odkaz na akreditaci laboratoře v textové formě nebo s použitím akreditační značky, vždy ve spojení s právním názvem laboratoře ZEMAN Váhy s.r.o.,
  • zákazníkem nesmí být použita kombinovaná značka ILAC přidělená kalibrační laboratoři.

AKL má dvě pracoviště:

1. Pracoviště Brno se sídlem Vranovská 699/33, 614 00 Brno
Pracovníci pracoviště Brno provádí kalibrace váhy v sídle firmy ZEMAN Váhy s.r.o. (nově prodávaná váha, opravená váha, váha dodaná zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání váhy (podle možností a požadavků zákazníka).
Předmětem kalibrace jsou:
  • elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji v rozsahu do 4 500 kg
  • mechanické váhy s neautomatickou činností – sklonné můstkové váhy s kontinuální indikací na stupnici, kombinované sklonné váhy s poloautomatickým vyvažováním, s kontinuální indikací na stupnici, běhounové váhy s neautomatickou indikací, bez stupnice, se stálou rovnovážnou polohou v rozsahu do 4 500 kg
Kontakty:
Objednávky: Jan Ryska, Libor Babák
telefon: 545 423 676, fax: 545 423 699
e-mail: jan.ryska@zeman-vahy.cz, libor.babak@zeman-vahy.cz

V oblasti Jihlava a širší okolí působí pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Pavel Rousek
telefon: 777 782 431
e-mail: pavel.rousek@zeman-vahy.cz

V oblasti Hradec Králové a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Martin Šebek
telefon: 604 208 423, tel./fax: 495 421 172
e-mail: vahysebek@seznam.cz

V oblasti Holešov a v širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: David Šiška
telefon: 775 185 655
e-mail: siska@kalist.cz

V oblasti Jablonec nad Nisou, Liberec  a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: František Markalous
telefon: 605 726 730
e-mail: frantisek1@volny.cz

V oblasti Praha a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených elektronických vah.
Objednávky: Jan Růžička
telefon: 608 964 740
e-mail: ruzicka.vahy@seznam.cz

2. Pracoviště KALIST, Holešov se sídlem Količín 123, 769 01 Holešov

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace teploměrů (nově prodávaný teploměr, teploměr dodaný zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání teploměru.
Předmětem kalibrace jsou Skleněné teploměry, elektronické teploměry, přímoukazující teploměry, teploměry jako součást teplotních a klimatických komor a zařízení pro speciální použití (horkovzdušné a parní sterilizátory, sušárny, pece, termostaty, mrazící a chladící zařízení, chlazené odstředivky, homogenizační kotle) v rozsahu - 80°C do 1 100°C.
Dále pracovníci provádí měření teplotní komory a klimatické komory (jen teplotní část do objemu 2 000 dm3) do 200°C - metoda typu C podle DKD-R 5-7. Měření se provádí v zařízení jednobodově nebo vícebodově v prostoru a s časovou závislostí. Uvedené měření je podmíněno kalibrací měřidla, které je součástí předmětného zařízení.

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace vlhkoměrů (nově prodávaný vlhkoměr, vlhkoměr dodaný zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání vlhkoměru.
Předmětem kalibrace jsou měřidla relativní vlhkosti - absorpčně deformační (mechanické), elektrické (kapacitní), zapisovače relativní vlhkosti, soustavy pro monitorování teploty a relativní vlhkosti v rozsahu od 20 % R.V. do 90 % R.V.

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace pipet (nově prodávaná pipeta, pipeta dodaná zákazníkem).
Předmětem kalibrace jsou měřidla objemu – pístové pipety (fixní, nastavitelné a více kanálové) v rozsahu od 0,5 ul do 10 000 ul.

Pracovníci pracoviště KALIST, Holešov provádí kalibrace závaží (nově prodávané závaží, závaží dodané zákazníkem).
Předmětem kalibrace jsou závaží třídy F1, F2, M1, M2, M3 (dle OIML R111), závaží etalonová, závaží speciální a jiná tělesa v rozsahu od 1 mg do 60 kg.

Objednávky: David Šiška
telefon: 775 185 655
e-mail: siska@kalist.cz

Osvědčení o akreditaci - včetně přílohy s rozsahem kalibrace