Jednotlivá oddělení firmy

Obchodní oddělení

Toto oddělení zajišťuje osobní, telefonické, nebo e-mailová komunikace s odběrateli a zákazníky, zpracovávání nabídek a řešení na základě požadavků zákazníků, přímý prodej. Dále pak aktualizace Ceníku, webu a obchodních informací, sledování a vyhodnocování prodejů a skladových pohybů jednotlivých druhů zboží.

Výroba a vývoj HW

Veškeré průmyslové váhy vznikají právě v tomto oddělení. Pracovníci Výroby kompletují na zakázku přímo jednotlivá zařízení, objednaná odběrateli a zákazníky. Výroba ve společnosti ZV zahrnuje zejména kompletaci z již připravených komponent, důkladnou kontrolu a přezkoušení finálního výrobku, často s návazností EU zkoušky váhy.

  • váhy můstkové, podlahové, paletové, nájezdové, visuté jateční, dobytčí, závěsné, jeřábové, silniční nápravové a mostové pro masozpracující a potravinářský průmysl a zemědělství

Servis

Provádíme servis na veškerý námi dodávaný hardware i software, a to od instalace, školení na jednotlivých zařízeních, až po záruční a pozáruční opravy a údržbu. Máme uzavřeny smlouvy o obchodní a servisní spolupráci s více než 50-ti servisními firmami, právnickými i fyzickými osobami, po celé České republice, zajišťujícími kompletní prodej a servis včetně dodávek spotřebního materiálu.

Kalibrační laboratoř (AKL)

Kalibrační laboratoř ZV je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pod číslem 2324. Toto ji opravňuje provádět kalibrace neautomatických vah v souladu s Příručkou jakosti a přesně popsanými Kalibračními postupy. Laboratoř podléhá pravidelným každoročním kontrolám ze strany ČIA a 1x za 3 až 5 let musí provádět reakreditace (obnovení akreditace). Ke své práci a činnosti smí používat pouze přesně specifikované vybavení a speciální etalonové závaží, navázané na etalony vyššího řádu a pravidelně kalibrované Českým metrologickým institutem (ČMI). Manažer jakosti AKL dohlíží na dodržování veškerých pravidel při provádění kalibrací jednotlivými techniky a kontroluje správnost a úplnost vystavených kalibračních listů, které jsou výstupním dokladem o provedené kalibraci.