Kalibrace

Kalibrační laboratoř č.2324 akreditovaná od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (dále AKL).

Předmět akreditace: HMOTNOST - kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností

Akreditační značky

ZEMAN Váhy s.r.o.
Kalibrační laboratoř 
Vranovská 699/33
614 00 Brno

Kontakt na laboratoř:
Vedoucí laboratoře: Libor Babák
Zástupce vedoucího laboratoře: Martin Petrucha
telefon: 545 423 676, 777 782 424
e-mail: kl@zeman-vahy.cz

Laboratoř prohlašuje svoji zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností a to prostřednictvím právně vymahatelných závazků.
Vaše sdělení ke spokojenosti/nespokojenosti, případné náměty na zlepšení poskytovaných služeb, připomínky a stížnosti zasílejte na martin.pribyl@zeman-vahy.cz

Pro jednoznačnost užívání odkazu na akreditaci ve formě textového odkazu nebo přidělené akreditační značky nebo kombinované akreditační značky jsme stanovili tato závazná pravidla pro zákazníky: bez písemného souhlasu laboratoře nelze kalibrační list zákazníkem používat a reprodukovat jinak než celý, výsledné hodnoty uvedené v příloze kalibračního listu platí pouze pro uvedené měřidlo, materiály zákazníka kalibrační laboratoře mohou obsahovat odkaz na akreditaci kalibrační laboratoře k provedeným kalibracím pouze se souhlasem kalibrační laboratoře obvykle jako odkaz na akreditaci laboratoře v textové formě nebo s použitím akreditační značky, vždy ve spojení s právním názvem laboratoře ZEMAN Váhy s.r.o., zákazníkem nesmí být použita kombinovaná značka ILAC přidělená kalibrační laboratoři.


 

AKL má jedno pracoviště:

Pracoviště Brno se sídlem Vranovská 699/33, 614 00 Brno
Pracovníci pracoviště Brno provádí kalibrace váhy v sídle firmy ZEMAN Váhy s.r.o. (nově prodávaná váha, opravená váha, váha dodaná zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání váhy (podle možností a požadavků zákazníka).
Předmětem kalibrace jsou:

  • elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji v rozsahu do 4 500kg etalonovým závažím a do 10 000kg s použitím náhradní zátěže
  • mechanické váhy s neautomatickou činností – sklonné můstkové váhy s kontinuální indikací na stupnici, kombinované sklonné váhy s poloautomatickým vyvažováním, s kontinuální indikací na stupnici, běhounové váhy s neautomatickou indikací, bez stupnice, se stálou rovnovážnou polohou v rozsahu do 4 500 kg etalonovým závažím a do 10 000kg s použitím náhradní zátěže

Kontakty: 
Objednávky: Libor Babák
telefon: 545 423 676, 777 782 424
e-mail: libor.babak@zeman-vahy.cz

V oblasti Jihlava a širší okolí působí pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Pavel Rousek
telefon: 777 782 431
e-mail: pavel.rousek@zeman-vahy.cz

V oblasti Hradec Králové a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Martin Šebek
telefon: 604 208 423, tel./fax: 495 421 172
e-mail: vahysebek@seznam.cz

V oblasti Jablonec nad Nisou, Liberec  a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: František Markalous
telefon: 605 726 730
e-mail: frantisek1@volny.cz

V oblasti Praha a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených elektronických vah.
Objednávky: Jan Růžička
telefon: 608 964 740
e-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz


 

Osvědčení o akreditaci - včetně přílohy s rozsahem kalibrace

Zde si můžete Osvědčení o akreditaci stáhnout ve formátu PDF.